Seks, novac i pivo produžuju život

Seks Novac Pivo produzuju zivot

Seks, novac i pivo produžuju život. Učini nešto za svoju budućnost! Ljudski životni vek je, prosečno gledano u neprekidnom porastu, pa je tako na globalnom nivou u samo poslednjih 20 godina dužina života porasla sa 64 godine na 70 što znači da je svakim danom ljudska populacija dobijala dodatnih osam sati života.

Continue reading »